Μαθηματα Πληροφορικης

Αποκτήστε Πιστοποίηση Γνώσεων Πληροφορικής αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ στο σύγχρονο Κέντρο Πληροφορικής-Εξεταστικό Κέντρο του Σχολείου μας.

Κλείστε Θέση

Μαθηματα πληροφορικης

Αποκτήστε Πιστοποίηση Γνώσεων Πληροφορικής αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ στο σύγχρονο Κέντρο Πληροφορικής-Εξεταστικό Κέντρο του Σχολείου μας.

Κλείστε Θέση
Windows_logo
Microsoft_Office_Excel_(2013–2019).svg
Microsoft_PowerPoint_2013-2019_logo.svg
kisspng-microsoft-access-microsoft-office-microsoft-corpor-microsoft-integration-with-fme-5b6789547705f3.5421345115335120204875

Τμήματα για Μικρούς και Μεγάλους για τις 6 βασικές ενότητες:

  1. Επεξεργασία Κειμένων (MS Word)
  2. Παρουσιάσεις (MS PowerPoint)
  3. Υπολογιστικά Φύλλα (MS Excel)
  4. Υπηρεσίες Διαδικτύου (MS Outlook)
  5. Βάσεις Δεδομένων (MS Access)
  6. Χρήση Αρχείων και Φακέλων

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΛΥΣΗ

Όποιο και αν είναι το ζητούμενό σας, ό,τι ηλικία και αν έχετε.

ΑΝ θέλετε να πάρετε πτυχίο στους υπολογιστές;

ΑΝ θέλετε να χειρίζεστε τον υπολογιστή ή το ιντερνετ.

GALLERY

Το όνομα “Enter AST i-Polis”είναι αποτέλεσμα συνδυασμού των προτάσεων των μαθητών μας όταν τους ζητήθηκε να «βαφτίσουν» τη Σχολή Πληροφορικής που ξεκινάμε (κάποιος πρότεινε τον όρο “Enter”, πολλά παιδιά ζητούσαν να υπάρχουν τα αρχικά μας – AST- άλλοι πρότειναν τη λέξη Πόλις με διάφορους τρόπους όπως Κομπιουτερούπολη). Ευχαριστούμε όλους όσους ενδιαφέρθηκαν να καταθέσουν τις προτάσεις τους.